Съвети на специалиста28 ноември 2009

Поливане на растения

Създадено от gradinar
събота 28 ноември 2009 - 12:29:47

irrigation1.jpgКога трябва да се поливат цветята, отглеждани на закрито?
Признак, че дадено растение се нуждае от поливане, е лекото засъхване на почвата около корените му. Никога не трябва да се допуска пълно засушаване на пръстта, а също неправилно е и честото поливане без каквато и да било нужда. Това се отразява особено зле във влажно и студено време, при растения с нежна коренова система и при растения, преминали в покой.

Засушените саксии издават звънлив звук при почукване, а саксиите с влажна пръст - тъп.

Количеството на поливната вода
Общото правило е, че през лятото трябва да се полива следо бед, когато слънчевото греене е по-слабо, а през късна есеи, през зимата и през ранна пролет - преди обед с по-малко вода При поливането е необходим индивидуален подход към рас тението, като се държи сметка за вида, състоянието, сте пента на развитие, температурата на въздуха и пр. Току-що презасадените, болните и особено намиращите се в покой растения изискват твърде умерено и внимателно поливане. Нуждата на растенията от вода се определя до голяма сте пен и от техните особености, като строеж на надземните ор гани, мощност на кореновата система, степен на развитие и др. Кактусите например изискват по-малко и по-слаби по-ливки, отколкото представителите от сем. Арацее. Растени ята със сочни и тлъсти листа, като алое, агаве и др., се нуж даят в по-малка степен от вода отколкото растенията с го леми, силно изпаряващи листа, които понякога в продълже ние на един ден изискват дори двукратно поливане.
Коментари Виж ощеLAN_NEWS_24  изглед за печат

Автор: Михаил Петров
Преглеждания: 1272
Прочетено: 7309 пъти
Коментари чрез Facebook

Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на активен линк към източника е незаконно.
Copyright © 2007 cvetq.info. Всички права запазени.
Theme by Xen