Съвети на специалиста28 юли 2008

Интериор на градина (двор)

Създадено от gradinar
понеделник 28 юли 2008 - 16:39:37

Interior_gradina7.jpgInterior_gradina6.jpgInterior_gradina5.jpgInterior_gradina4.jpgInterior_gradina3.jpgInterior_gradina2.JPG

Interior_gradina13.jpgInterior_gradina12.jpgInterior_gradina11.jpgInterior_gradina10.pngInterior_gradina1.jpgInterior_gradina.jpg

Interior_gradina9.jpgInterior_gradina8.jpg

Дизайнът на дворната зеленина се изгражда от няколко типа растителни съобщества. В оптималното разполагане на декоративната растителност до голяма степен се крие ключът към създаване на красива градина. Подреждането на растенията в специфични съчетания организира пространството и показва вкуса на стопанина. Според нас в един двор трябва да има преди всичко слънце, въздух, пространство, уют, спокойствие, тишина, красота, елегантност, стил, живот. Останалото е суета.
browallia3.jpgДърветата могат да се засаждат в по-едри петна, наречени масиви. В рамките на един масив може да има дървета от само един вид, от един тип, или от различни растителни типове. Масивите дават мощна зеленина и определят до голяма степен структурата на растителния обем в градината. Масивите са с голяма площ и са подходящи за по-просторни дворове и за дворове с лесопарков характер: вили, хижи, ферми.
Декоративните дървесно-храстови групи са основните структурни елементи на дворната зеленина. Състоят се от няколко (3-9) дървета от различни видове и няколко (7-15) цъфтящи и вечнозелени храсти. Макар всяка дървесно-храстова група да има самостоятелно декоративно въздействие, те трябва да са подчинени на основната идея на дизайна.


Някои изключително екзотични и интересни дървета или храсти могат да се засаждат самостоятелно така, че да въздействат специално със силните си декоративни качества. Солитерите се засаждат така, че да привличат вниманието и да могат да се съзерцават от различни гледни точки. Солитерите се разглеждат като акценти в концепцията на дизайна.
Живите плетове дублират оградите или границите на дворния имот. Жив плет може да се създаде от много видове храсти и дървета и в процеса на поддръжка може да се оформи като свободнорастящ или строго геометрично подстриган.
Цветните групи обединяват в по-едри петна няколко цветя от няколко (3-7) вида. Съчетаването на цветя с различни багри и размери има за цел да създава мощни багрови акценти сред дворната зеленина.
Цветните фигури следват по-геометризиран стил и са подходящи за по-просторни или официални дворове. В цветните фигури участват по-ниски и еднотипни цветя в различни багри.
Скалните кътове се изграждат, за да създадат условия за растеж на специфична група дребни храсти и цветя, подходящи за съчетания с камък. В скалните кътове могат да намерят място сукуленти, кактуси, алпийски цветя и ниски храстчета.
Водната площ внася живот и динамика в двора. Водата е силен декоративен елемент. Изграждането на водна площ обогатява духа на градината и създава специфичен микриклимат.
Градинската мебел се ситуира едновременно с настилките и участва в обемно-пространственото изграждане на двора. Стилът на мебелите трябва да е съобразен с цялостния дизайн на двора.
Градинското осветление обогатява дизайна на двора и увеличава декоративното му въздействие. Осветлението има за цел само да подчертае ефектните качества на градината, а не да ги осветява.
Украсата на градина довършва дизайнерската идея и допълва стила на двора. Украсата се състои от своеобразни дворни бижута, с които не бива да се прекалява, за да се запази елегантността и уюта на пространството.

Дървесни масиви: Масивите се засаждат в по-просторни дворове. Те имат за цел да изградят масивния зелен обем на дворното пространство, за да структурират типовете пространства. Масиви се изграждат по периферията на двора, в по-лесопарковите му части и в местата, където има най-малко движение и посещение. Дърветата, които изграждат масива, трябва да са дълголетни, красиви и с неутрални декоративни качества, за да дават гъста зелена маса без излишни детайли и акценти. Подходящи за засаждане в масив са почти всички натурални форми на широколистните и иглолистни дървета, с изключение на редките и екзотични видове.

Дървесно-храстови групи: Дървесно-храстовите групи са основните структуроопределящи елементи на дворното пространство. Посредством тях се отделят типовете пространства, изгражда се скелета на дворната зеленина и се оформят интересни кътове, акценти и зрителни фокуси. В дървесно-храстовите групи се засаждат интересни и оригинални дървета и храсти, при съчетаването на които се постига висок художествен ефект. Групите могат да бъдат и семпли, съставени от видове с умерено възеействие, когато целта е да се маркират параметрите на дворното пространство. Обикновено в една група има няколко високи дървета, едно или две по-ниски и няколко храста, които да осъществят прехода от висока към ниска растителност. Трябва да се избягва аранжирането на няколко изключително декоративни видове в рамките на една група. Групата има обем, съставен от по-обикновени видове и акценти - екзотични и редки видове дървета и храсти.

Солитери: Във всеки двор и градина се засажда поне едно изключително рядко и екзотично растение с превъзходни декоративни качества, наречено солитер. Солитерите са водещи акценти в дворната зеленина и на тях трябва да се определи специално място в композицията на растителността. Те трябва да се забелязват лесно, да се засаждат на открито и самостоятелно място и да въздействат през целия сезон с редуване на декоративните си качества. За солитери се избират растения със силно художествено излъчване, но на фона на по-пъстра градина солитер може да бъде и съвсем обикновено дърво или храст, които ще контрастират с останалите растения. Солитер може да бъде растение с интересна и причудлива форма на короната, особена багра на листата, интересен цъфтеж, ефектна есенна багра, оригинални плодове или интересна кора. Солитерите трябва да са един, два или три в рамките на целия двор, за да бъдат наистина акценти и да се създаде равномерен баланс между тях и останалата растителност.

Живи плетове: Живите плетове се изграждат от вечнозелени или листопадни храсти и създават равномерна линейна зеленина по протежение на сгради, огради и настилки. Ако се подстригват в геометризирани форми, живите плетове въздействат по-строго, докато ако се оставят да растат свободно, изграждат мека зеленина. Подстригани живи плетове се засаждат предимно от вечнозелени храсти и дръвчета, докато за свободно растящите са по-подходящи цъфтящите листопадни храсти. По-високите живи плетове, наричани 'живи стени', се оформят от едри храсти и дори дървета. Живият плет е сборно понятие за типа на отглеждане и поддържане на растенията, а не е синоним на конкретен растителен вид.

Цветни групи: Цветните групи създават мощни багрови акценти сред дворната зеленина. Засаждат се отделно като острови или се приютяват към дървесно-храстовите групи. В рамките на една цветна група трябва да има няколко вида цветя с различна височина и багра, засадени на окрупнени петна. Добре е цъфтежът на отделните растения да се редува, това удължава декоративното въздействие на групата и обогатява динамиката на дворното пространство. Цветните групи могат да се изграждат по тематичен принцип: ботанична принадлежност, произход, историческа справка, стил в изкуството, приложение и употреба. Добре е цветните групи да са изградени поравно от многогодишни, луковични и сезонни цветя.

Цветни фигури: Цветните фигури представялват килими от еднакви по големина цветя с различна багра на листата и цветовете. Цветните фигури представялват изключително строги и мощни багрови акценти, подходящи само за официални и луксозни дворове. Ситуират се на открити и просторни места в градината така, че да въздействат силно. В рамките на цветната фигура трябва да има няколко вида цветя в крупни геометризирани петна. Използването на много видове е нежелателно. В цветната фигура трябва да има симетрия, геометрична логика и конкретика. Цветните фигури изискват редовна грижа, за да се поддържат в перфектен облик.

Скални кътове: Скалните кътове представляват специализирани тематични кътове с участие на камък и растителност. Подредбата на камъка в скалния кът трябва да наподобява естествен скалист или планински пейзаж, в рамките на който се засаждат тематично обусловени типове растения: дребни храсти и дръвчета, многогодишни цветя, алпийски цветя, сукуленти и кактуси. В двора трябва да има само един скален кът, който да представлява интересен декоративен акцент. Скалните късове трябва да са от една и съща скална порода, с предпочитание към по-интересните и загадъчни форми.

Водни площи: Водните площи внасят живот и динамика в дворното пространство. Водната площ за средно голям двор трябва да е до 20 квадратни метра, за да оформя самостоятелен тематичен кът, без да натежава на дворната композиция. Водната площ може да се съчетае с малка изкуствена каскада или поточе, за да увеличи динамиката на градината. При изграждането на водна площ трябва да се съобразяват всички строителни специфики. За да улесните поддържането на дворното езерце, направете сигурна хидроизолация и система за принудително оттичане на водата. Около водната площ се засаждат растения с нужда от влажен въздух и едри туфи декоративни треви.

Градинска мебел: Градинската мебел осигурява комфорта в двора и оформя специализирани кътове с по-интензивно посещение. Масивните градински мебели - пергола и беседка, представялват архитектурни конструкции, които трябва да се проектират и изградят самостоятелно. Останалите - пейки, маси, шезлонги и люлки, се поставят на определени предварително площадки. Мебелите трябва да допълват стила и композицията на градината и да са изградени от еднообразни материали. Дървените мебели са за предпочитане пред пластмасата и кованото желязо.

Градинско осветление: Градинското осветление има за цел само да маркира и акцентира интересните дворни елементи: архитектура, настилки, растителност, мебел. Силните и високи осветителни тела са подходящи за ситуиране около сградата в предния двор. В останалото дворно пространство се поставят по-ниски тела с мека и слаба светлина. Градинското осветление се изгражда по предварителен проект след приключване на строителните дейности по сградата и преди полагане на настилките.

Украсата в двора: Градинската украса е последният декоративен елемент в изграждането на дворното пространство. Украсата се състои от своеобразни градински бижута, които допълват основната идея. Градинска украса са отделните художествени орнаменти: скулптура, чешма, кладенец, ветропоказател, къщички за птици, фенери, делви с цветя, колела от каруци. В никакъв случай за украса не могат да се смятат градинските джуджета или малките ръчни колички, пълни с цветя. С градинската украса трябва да се действа внимателно и на принципа "по-добре едно по-малко, отколкото едно повече".


Коментарисъздай pdf с тази новина  изглед за печат

Автор: Михаил Петров
Преглеждания: 15060
Прочетено: 13771 пъти
Коментари чрез Facebook

Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на активен линк към източника е незаконно.
Copyright © 2007 cvetq.info. Всички права запазени.
Theme by Xen