Съвети на специалиста28 ноември 2009

Светлина при растенията

Създадено от gradinar
събота 28 ноември 2009 - 12:40:30

light-flower.jpgКак реагират цветята при промяна на осветле­нието?
Независимо че отделните видове цветя имат конкретни изисквания по отношение на светлината, които е необходим да се спазват, трябва да се отбележи, че те се приспособя ват към условията на осветление, при които са поставени Всяко разместване може да повлияе отрицателно върху по­нататъшното им развитие и да доведе до опадване на цвет­ните пъпки, пожълтяване и опадване на листата, смущения в растежа и пр.

Наред с това трябва да се знае, че цветята реагират опре­делено и на дължината на деня. Във връзка с това те се де­лят на растения на късия ден (залагат цветни пъпки само прс условията на къс ден), растения на дългия ден и неутралн растения.

Замяна на слънчева светлина с изкуствена
Заменянето на слънчевата светлина с изкуствена е напълно възможно и много отдавна се практикува. Изкуственото ос ветление се използва главно през зимните месеци, когато слънчевата светлина е недостатъчна, както и в по-северните страни, където слънчевата светлина също е недостатъчна. Освен това изкуственото осветление се използва и за удължаване на деня при насоченото отглеждане на някои култури.


Какви осветителни тела се използват за изкуствена светлина?
фотосинтезата е свързана с наличността на слънчева светлина, но може да протича и на електрическо осветление. 3адопълнително осветление се използват изкуствени източници на светлина, чийто спектър съдържа лъчи с дължина на вълната 300 - 750 нанометра (nm). Като източници на изкуствена светлина се използват осветителни тела с нажежена нишка, луминесцентни, газови, живачни, живачно-йодни други лампи. Източниците на изкуствена светлина трябва да са икономични, спектралният състав на излъчваната светли на да е близък до спектъра на разсеяната слънчева светли на в летен ден, лампите да не повишават температурата в помещенията и да са подредени така, че да осветяват рав номерно растенията. Разстоянието между лампите и расте­нията трябва да бъде такова, че осветеността на повърх ността им да е от 50 до 100 лукса.

За да встъпят по-рано в цъфтеж, оранжерийните карамфили, някои луковични цветя, хризантемите и др. се осветяват до пълнително.

Какво трябва да се знае за светлината при отглеждане н цветя в стайни помещения или в оранжерии?
Светлината е един от най-важните фактори в живота на рас тенията, защото само при наличността на светлина в листа та протичат всички сложни биохимични процеси на фотосин тезата, в резултат на които от въглеродния двуокис на въз духа, от водата и минералните вещества се образуват орга нични вещества.

При отглеждане на цветя в стайни помещения или в оранжерии, парници и др. трябва да се има предвид, че те получа ват във всички случаи по-малко светлина, отколкото расте­нията, отглеждани на открито.

Когато всички останали растежни фактори са в оптимум, с из ключение на светлината, растенията, преминали физиологич ния си покой, започват да растат, увеличават междувъзлията си, листните дръжки, а често и листните петури, или с други думи, изтеглят се, като губят зеления си цвят, т.е. етиолират.

При какви условия трябва да се държат саксийните цветя през първите дни след прибирането им?
Определянето на времето за прибиране на саксийните цветя е от много голямо значение по две съображения: първо, растенията да останат възможно по-дълго време на открито и, второ, да се предпазят от повреди от ранните есенни слани.

След като саксийните цветя се приберат в стайните помещения или в оранжериите, в тях трябва да се поддържат температура и влажност, близки до температурата и влажността, при които растенията са били на открито. Това се постига, като прозорците се оставят отворени първоначално през цялото денонощие, а по-късно за по-малко време за постепенно приучване на растенията към новите условия. Някои растения реагират много остро на тази промяна. Например лимоните хвърлят листата си и изостават в развитие то си, което не трябва да се допуска.

Някои вечнозелени растения се държат в светли избени по мещения при температура малко над нулата. Такива са лавровото (дафиновото) дърво, лавровишнята и др. При същите условия се пазят грудколуковиците на гладиолуса, клубените на клубенистата бегония (кавалер и дама), грудките на гергината, коренищата на каната и др.

Източник:cvetarstvo.blogspot.com


Коментарисъздай pdf с тази новина  изглед за печат

Автор: Михаил Петров
Преглеждания: 10942
Прочетено: 7798 пъти
Коментари чрез Facebook

Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на активен линк към източника е незаконно.
Copyright © 2007 cvetq.info. Всички права запазени.
Theme by Xen