Други04 януари 2009

Градина на покрива

Създадено от gradinar
неделя 04 януари 2009 - 11:34:58

pokriv.jpgЗа страните по света покривът като градина вече е факт. Необходимост или лукс, интересът към покривното озеленяване непрекъснато расте.

Ако се върнем назад в историята ще открием, че преимуществата и благоприятното влияние на покривните градини са били известни още от древността. Ярък пример за това са „Висящите градини” на Семирамида в древния Вавилон, които се считат за едно от седемте чудеса на света.

Днес, за разлика от древността, покривната градина не е само излишен лукс, достъпен за малцина. Тя е необходимост, наложена от драстичното намаляване на зелените площи в бързо растящите градове и влошения микроклимат.

В много страни по света затревените покриви са съществена част от архитектурата, докато в нашата страна покривното озеленяване все още няма необходимата популярност. Покривните градини се изграждат върху плоските покриви и тераси на жилищни, обществени и промишлени сгради. Характер на покривни градини имат и зелени площи, решени върху територията на подземни паркинги и гаражи. Ефектът, който може да бъде постигнат чрез озеленения покрив е многостранен. От една страна, покривните градини имат чисто декоративно значение, с което обогатяват архитектурния облик на сградите през отделните сезони от годината. От друга - те подобряват санитарно - хигиенните условия на средата, като значително може да намалят запрашеността и концентрацията на вредни газове във въздуха, йонизират въздуха и увеличават съдържанието на кислород в него. От екологична гледна точка покривните градини водят до значително подобряване на микроклимата в градовете.

Според предназначението си, може да се разграничат няколко типа покривни градини – суха тераса, покривна ливада и покривна градина.Сухата тераса представлява екстензивно озеленяване на плоски и наклонени покриви с ниски храстовидни и дървовидни растения, диворастящи билки, мъхове и треви. Използват се сухоустойчиви и издръжливи на периодично преовлажняване ниски растения, които притежават способността да се регенерират и не изискват специални грижи. В зависимост от височината на растенията и дебелината на почвения слой типовете озеленявания биват тънкослойно озеленяване, озеленяване със средна дебелина и дебелослойно озеленяване. Екстензивното озеленяване има ограничени възможности за оформление, ниски изисквания към грижите за растенията и има най-малко натоварване върху покривната конструкция. От икономическа гледна точка то е най-достъпния вариант за покривно озеленяване и може да се прилага при неизползваеми покриви.


Покривната ливада е обикновено интензивно озеленяване за плоски и наклонени покриви, което се прави от почвопокривни треви, многогодишни треви и храсти. Изискванията на растенията към вода и хранителни вещества не са големи. Разнообразието на използваните видове също не е голямо. В сравнение със сухата тераса, натоварването при този тип градина е по-голямо и растителните видове имат нужда от периодични грижи.


По използване и оформяне тя се сравнява с традиционните зелени площи, които са място за игра, разходка и отдих. При покривната градина е необходим специален проект за изграждане на алеите, настилките, градинската мебел, водните площи и растителните групи. Този тип озеленяване изисква висока носеща способност на покрива, заложена още при конструирането на сградата и интензивни грижи за използваната разнообразна растителност. То обхваща плоски покриви, заети от тревни площи, многогодишни цветя, храсти и дървета, които се засаждат в почвата или са поместени в съдове. Използват се претенциозни растения, които изискват диференцирана структура на основата т.е. настилка, приспособления за поливане и отводняване. Необходим е и специален строеж на субстрата, достатъчно хранителни вещества и съдържание на вода.


Условията за живот и развитие на растенията върху изкуствено създадената среда на покрива са несравними с условията в естествените им местообитания. Дебелината на вегетационния пласт е ограничена и не съществува естествено засенчване. Растенията са подложени на непрекъснато въздействие на вятъра, което расте с увеличаване на височината на сградата. Освен това липсва и естественото регулиране на водния и хранителният запас. За това към конструкцията на системите за покривно озеленяване има много изисквания. Необходимостта от здраво вкореняване и задържане на почвения слой, предпазването от ерозия и изтръгване на корените и задържане на необходимата влага за живот на растителността, изисква създаването на определена вегетационно – техническа конструкция, разделена на пластове с различна функция.
В пълния си вид конструкцията съдържа следните слоеве:

- почвен субстрат

- филтърен слой

- дренажен слой

- разделителна ивица

- коренозащитен пласт

- хидроизолация

- покривна конструкция

Предимства на покривното озеленяване
Изпълнението на покривно озеленяване дава следните предимства:

- намалява значително отражението на уличния шум – повишава звукоизолацията

- поглъща голяма част от запрашването на въздуха

- при неозеленен покрив през лятото и зимата могат да настъпят температурни разлики до 10 оС. Озелененият покрив намалява тези разлики до около 30 оС.

- при неозеленен покрив по-голямото количество от дъждовната вода се отвежда веднага, озелененият задържа 60-70% от нея. Вследствие на задържането на валежни води се повишава изпарението от листната маса, което води до понижаване на максималните температури и повишаване влажността на въздуха.

- покривът е защитен от влиянието на ултравиолетовите лъчи върху повърхността и респективно върху хидроизолацията

- подобрява топлоизолацията на покрива на сградата и може да бъде намалена дебелината на полаганата топлоизолация

- понижават опастността от ежедневни разширения и свивания на покривните материали

- механични повреди и др.

Проектирането и строителството на покривните градини е свързано с решаването на много специфични въпроси на паркоустройството от различно естество – биологично, техническо, естетическо. Основното изискване е те да се изграждат като произведения на парковото изкуство, с характерен индивидуален облик.

В последните години зелените площи в столицата все повече отстъпват място на пред бетонното еднообразие. А заедно с това се появяват и алтернативните предложения на архитекти и строителни предприемачи за зелени кътчета в градската среда. Такава е идеята за озеленения покрив, която отдавна не звучи екзотично. Макар че такива градини има предимно по покривите на някои хотели и то основно в курортите, идеята за връщане на живота в бетонната пустиня винаги се е приемала добре.

Един от основните проблеми пред подобни начинания е страхът от това покривът да не протече. Но на пазара се предлагат достатъчно варианти за решението на този проблем. Един от начините е изолацията с модифицирани битуми. Те имат приложение при хоризонтални, наклонени или вертикални повърхности от бетон, метал, дърво или топлоизолационни покрития за еднопластова или многопластова хидроизолационна система. С тях може да се направи изолация на плоски и скатни покриви, тераси, сутеренни стени и покриви - градини. Според специалистите рулонните битумни изолации могат да се използват и при водозадържащи конструкции като басейни, резервоари, водни кули, напоителни канали, пречиствателни станции и депа за отпадъци, както и при хидроизолация на тунели, мостове и канали.

Добрата хидроизолация е важна за количеството растения, които могат да се засадят на покрива"Ондулин - България" предлага рулонната хидроизолация на битумна основа Битулин - мембрани с висока еластичност и устойчивост на UV лъчи. От фирмата дават 10-годишна гаранция, подкрепена със застрахователна полица. Мембраните се произвеждат от висококачествен битум модифициран по съвременни технологии. Обработката с атактен полипропилен подобрява гъвкавостта, якостта, дълготрайността и UV устойчивостта на материала. Този вид мембрани имат по-добри качества при високи температури, по-добра устойчивост на атмосферни влияния и се полагат с газова горелка или студено битумно лепило. Модифицирането със стирол-бутадиен-стирол подобрява еластичните качества - те се запазват дори при екстремно ниски температури, повишава се устойчивостта на химически агенти и еластичната памет. Тези мембрани могат да се полагат и с горещ битум. Други материали на битумна основа предлагани от "Ондулин" са Ондутис - гъвкав подпокривен екран за под керемиди с армировка от нетъкан полиестер и Ондулин Флашин - самозалепващи се ленти на битумна основа, покрити с алуминиево фолио.

От "Оркикем" предлагат мембрани от модифициран битум INDEX, предназначени за хидроизолация при ново строителство и ремонт на всички видове плоски и скатни покриви, тераси покриви-градини и фасади, основи, мостове и виадукти, самолетни писти, тунели, подземни паркинги, хидротехническо строителство. За хидроизолация на покривна градина се препоръчват Дефенд и Антируут - мембрани с противокоренни добавки.

Stirofoam е специален изолационен материал от екструдиран пенополистирол, който има отлична механична устойчивост, висока влагоустойчивост, както и устойчивост на циклите замръзване-топене, дълготраен и устойчив на гниене и разлагане. Този материал осигурява едновременно топло- и хидроизолация на покрива на сградата като запазва непроменени свойствата си до края на живота й.

Roofmate се използва за т. нар обърнати плоски покриви - където топлоизолационните платна се полагат върху хидроизолацията. Според специалистите от фирмата предимствата на тази изолация са предпазване от температурни крайности, механични въздействия и UV лъчите. Тя е с намален риск от образуване на балони и увеличен живот. Системата се прилага успешно в Европа повече от 35 години и е подходяща за всички видове плоски покриви - неизползваеми покриви с дребен чакъл и баластра, тераси, открити паркинги, озеленени покриви. Когато се прави изолация за градина, върху топлоизолацията се поставят разделителен пласт геопропиленов геотекстил, дренажен слой, отново разделителен пласт геотекстил и слой почва. При изолация на използваеми плоски покриви върху изолационните платна може да се постави трошен камък - до 3-5 см дебелина, върху който се поставят бетонови или мозаечни плочи на суха основа.

MAXIM предлагат белгийската каучукова мембрана с висока елестичност и устойчивост ва UV лъчи и резки температурни промени Prelasti, която осигурява сигурна хидроизолация на плоски, наклонени и озелени покриви, басейни, резервоари, метални и бетонни халета, мостове, тунели, нефтохранилища, както и гробници за токсични отпадъци. И тук експлоатационния срок на мембраната е съизмерим с този на самата сграда, а поставянето става бързо и лесно като връзките се вулканизират с висока температура и налягане. Полага се върху всякаква основа: бетон, ламарина, дърво, стар битум, всички топлоизолации, както и директно върху почвата. Закрепва се по три начина: чрез затискане, чрез залепване с полиуретанови и неупренови лепила или механично без да се пробива мембраната по специална система, патентована от фирмата-производител. Отделните платна се свързват чрез вулканизация. Така се получава еластична връзка с двойна дебелина и същата хомогенна структура като на платното, което гарантира здравината на изолацията. Повече от 55% от покривите в САЩ и Япония са покрити с такава мембрана, посочват от фирмата.

Тя може да се разтегля до 7,5 пъти и след това да заема първоначалната си форма милион пъти без да промени състава си. Възможно е изолационното платно да бъде демонтирано и монтирано на друг покрив (при надстрояване) без да промени качествата си. Продуктът позволява покривът на сградата да бъде озеленен само като се постави почва и се засеят растенията без да се необходими допълнителни защити. Каучуковата мембрана е устойчива на проникването на растителни корени, което позволява с малка поддръжка и тънък пласт почва да се развие голямо растително разнообразие.

Цената на рулонните битумни мембрани е около 4-9 лв./ кв. м. Малко по-скъпа е каучуковата изолация, но средната цена за материалите и поставянето на топло- и хидроизолация на покрива е от 30 до 50 лв./кв. м.


Коментарисъздай pdf с тази новина  изглед за печат

Автор: Михаил Петров
Преглеждания: 9766
Прочетено: 8743 пъти
Коментари чрез Facebook

Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на активен линк към източника е незаконно.
Copyright © 2007 cvetq.info. Всички права запазени.
Theme by Xen