Новина: : Пресаждане и прехвърляне на цветя
(Категория: Съвети на специалиста)
Публикувано от gradinar
понеделник 26 август 2013 - 14:36:51


Пресаждане на цветятаОсновните правила, по които се извършват тези важни операции, трябва да се овладеят от всеки един любител цветар до съвършенство, тъй като от тях зависи успехът при отглеждане на саксийните растения. Двете операции с които ще ви запознаем са сходни, но имат и съществени различия.

Прехвърлянето на цветя е всъщност преместване на растението от един съд в друг, като това обикновено се прави за млади и бързорастящи видове, чиито корени бързо обхващат почвата в саксиите и затова е необходимо увеличаване на хранителната им площ. Най-подходящо време за смяна на съдовете е началото на пролетта, а техниката на прехвърлянето включва две важни условия:

- Новия съд не трябва да бъде много по-голям от стария, тъй като може да се получи обратния ефект и да се забави развитието на растението. Големината на новата саксия е избрана удачно, ако старата се помества свободно в нея.- Съхраняването на корените на растението невредими заедно с пръстта около тях е основно изискване за едно безпроблемно прехвърляне. За да стане това е необходимо растението да се извади от старата саксия внимателно, като се спазват следните прости правила. Няколко часа по-рано растението се полива, за да се навлажни почвата и то да се отдели по-лесно от съда. При самото изваждане с цяла длан се прихваща отворът на саксията, така че стъблото да попадне между пръстите, саксията се обръща надолу и ръбът и се почуква леко в плота или масата на която се работи, така растението излиза невредимо с всичката пръст. Следва засаждането като правилата важат и за нови растения: в новата добре почистена и измита саксия се прави дренаж, над него се насипва малко почва, растението се поставя и задържа вертикално в центъра на саксията, като се продължана насипването на почва край него. Трябва да се внимава да не се подгънат или смачкат кореновите разклонения, растението се заравя до кореновата шийка, но не повече, като почвата около стъблото се притъпква леко с пръсти, а пир растения с твърдикорени това може да стане и с лека дървена трамбовка със заоблени ръбове. След засаждането растението се полива обилно, докато водата протече през направения дренажен отвор.

Пресаждането се извършва през пролетта, когато всички растения са преминават от покой в растеж. Важно правило е да не се пресажда по време на цъфтеж. Отклонения от нормалното развитие на растенията, дребни цветове, спиране на растежа, образуване на недоразвити леторасли са сигурен признак за необходимост от пресаждане. Понякога това не личи от външния вид на растението, но при изваждане от саксията се остановява че корените са заели обема на съда, което е сигурен признак от необходимостта то да бъде пресазено. За разлика от прехвърлянето при пресаждането по-голяма част или по-малка от пръстта се отстранява, а понякога дори се премахват и част от корените. Във връзка с това пресаждането може да бъде:

- Пълно-когато старата пръст се изтръсква от корените напълно и се махат загнилите части и растението се засажда в нова свежа пръст.

- Непълно-когато част от пръстта остава около корените и се допълва с нова.

- Частично-когато пир растения, засадени в големи съдове, се изгребва повърхностния слой и се допълва с нова почва.

След пресаждането растенията се поливат и се държат известно време на топло, като се оросяват, за да се подържа влагата, докато се вкоренят добре.Новина от ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЦВЕТЯ
( http://cvetq.info/news.php?extend.303 )