Новина: : Пресаждане на растения
(Категория: Съвети на специалиста)
Публикувано от gradinar
събота 28 ноември 2009 - 12:16:32


replanting.jpgПресаждане на саксиини цветя
Какво представлява презасаждането и кога се налага да се извърши?

Презасаждането на саксийните цветя представлява преместването им от един съд в друг, за да се подобри храненето на растенията и да се отстранят заболелите (загнилите) части от корените и появилите се дъждовни червеи. При презасаждането обикновено растенията се поставят в по-големи саксии, но има случаи (когато корените са загнили и се налага изрязването на част от тях, при вкисляване на почвата и пр.), когато те се поставят в същите или в по-малки саксии.

Необходимостта от презасаждане на дадени растения може да се определи по външния им вид - спиране на нарастването, образуване на недоразвити леторасти, листа и дребни цветове, предивременен цъфтеж, рязко съкращаване периода на вегетацията, опадване на листата (при растенията с опадващи листа) и пр.

Понеже не винаги външният вид на растението дава указания, че е необходимо презасаждане, практически това се установява по следния начин: саксията с растението се взема в лявата ръка така, че стъблото да попадне между пръстите, обръща се надолу и с леко почукване по масата или по друг твърд предмет растението се изважда от саксията. Ако корените му са пронизали и оплели изцяло почвата, то трябва да се презасади.Видове презасаждане на растенията
Според количеството на пръстта, която се подменя, се различават следните видове презасаждане:

Пълно презасаждане - когато старата пръст се премахва напълно от корените на растението и то се засажда в нова пръст. Към този начин на презасаждане се прибягва, когато корените са загнили или пръста е станала напълно негодна (вкислена).

Непълно презасаждане - когато по-голяма или по-малка част от пръстта остава около корените на растението, а дру гата се подменя.

Частично презасаждане - когато растенията са засадени в големи съдове, саксии и др., растението не се изважда от съда, в който е засадено, а само се изгребва част от пръст та от повърхностния слой и се заменя с нова пръст.

Кога трябва да се извърши презасаждането?
Презасаждането трябва да се извърши през пролетта, когато растенията от състояние на покой преминават в растеж. По-късното презасаждане (когато растенията са в период на вегетация) води до сериозни смущения в развитието им и до окапване на цветните пъпки. Вечнозелените растения се презасаждат също напролет (иглолистните - през лятото или през есента), като се внимава да не се разрушава почвата около корените на растението, което трябва да бъде пренесено в новата саксия.

pots.jpgРазмер на саксиите, в които се презасажда
Когато растенията трябва да се преместят в по-големи саксии, разликата между по-големите и по-малките съдове трябва да е 2 - 4 см за глинените и 4 - 8 см за дървените. Растенията със слабо развита, болна или загнила коренова система се презасаждат в съдове с предишните размери, а при силно изрязване на корените размерът на съдовете трябва да се намали с 2 до 4 см и повече.

Какви трябва да бъдат саксиите, в които се презасажда
Саксиите, в които ще се презасаждат растенията, трябва да бъдат чисти - използваните се измиват добре, след което се дезинфекцират, като се попарват с вряла вода, формалин и др. Саксиите се дезинфекцират 15-20 дни, преди да се използват, което време е достатъчно да се изпари формалинът, навлязъл в шуплите им. Новите, неупотребявани още саксии се потапят непосредствено преди използването им в продължение на 1 - 2 часа в чиста вода. Водата навлиза в шуплите и измества включените в тях при изпичането газове. В противен случай тези газове вредят на корените на растенията.

Какво представлява прехвърлянето на саксиините цветя?
Прехвърлянето е близък до презасаждането начин, който се налага неколкократно през един вегетационен период по от ношение на тревистите бързо растящи растения, за да се получат силни и добре развити растения. Разликата между презасаждането и прехвърлянето се състои в това, че дока то при презасаждането винаги по-голяма или по-малка част от пръстта, а понякога и част от корените се отстранява, при прехвърлянето корените и пръстта около тях не се разрушават, а се пренасят в новата саксия изцяло. Техника на прехвърлянето е същата, както при презасаждането. Прехвърляните растения се държат при същите условия, при които са били държани до момента на прехвърлянето, и само при много силно слънце се засенчват.

Как се презасаждат растенията?
Растенията се презасаждат по следния начин. Приготвя е според изискванията на вида необходимата смес от различни видове пръст, която се навлажнява до такава степен, че като се стисне в ръка и се отпусне, да се разпадне. Освен това се приготвят парчета от счупени саксии и едрозърнест речен пясък, необходими за дренаж. Растенията, които ще се презасаждат, се изваждат от саксиите, прави дренаж по следния начин: върху отцедния отвор се поставя парче от счупена саксия с изпъкналата част нагоре, на височината на което се насипва едрозърнест речен пясък.

При непълно презасаждане (каквото се прилага най-често) с подострено колче се разрохква повърхностният слой на почвата и се премахва, а пръстта около корените леко се разчепква и растението се изважда. Старият дренаж също се премахва. Когато има загнили корени, те се изрязват до здраво място. Върху приготвения дренаж се насипва пръст, след което растението се поставя в средата на саксията та ка, че кореновата му шийка да попадне 1 см под ръба на саксията. Ако при поставянето растението се окаже над ръ ба на саксията, то се изважда и се маха част от насипаната пръст, а ако е много ниско, поставя се допълнително пръст. Пространството между корените и почвата около тях и саксията се запълва с пръст, като неколкократно се притъпква с палците на двете ръце и се добавя ново количество пръст. При по-големи съдове се притъпква с летва със заоблени ръбове и леко подострен връх. Съдовете с презасадените растения не се пълнят с пръст догоре, за да може да се по ливат.

Презасадените растения се поливат и се държат в топли, леко засенчени помещения с влажен въздух, където прекарват периода на вкореняване, през който период се препоръчва многократното им оросяване.

Лехи за отглеждане на цветя
Лехите, в които се отглеждат цветя, може да бъдат три ви да: високи (положителни, издигнати) - когато са над повър хността на почвата, равни (нулеви) - когато са на повърхността на почвата, и ниски (отрицателни) - когато са под по върхността на почвата. Видът на лехите се избира в зависимост от климатичните условия. За нашия климат и там, където няма високи подпочвени води, най-подходящи са ниските лехи. За тях се изисква по-малко труд, но те са подходящи само при наличността на дъждовална инсталация. Лехите се правят по посока север - юг с ширина от 1,1 до 1,3 м и с произволна дължина, но не по-дълги от 20 - 25 м, защото се затруднява обслужването. Ако са по-тесни от 1,1 м, губи се не оправдана площ за пътеки, а ако са по-широки от 1,3 м, затрудняват се обработката и грижите по засадените растения. Върху малки площи лехите се правят ръчно с канап, мотика, лопата и гребло или най общо казано инструменти за градина. Пътеките между лехите се оставят широки 35 - 40 см, за да може спокойно да се минава.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПОДРЕЖДАТ ЦВЕТЯТА В ОРАНЖЕРИИТЕ?
В оранжериите цветята се подреждат върху стелажи, висящи полици и на земята. Върху стелажите и висящите полици се нареждат светлолюбивите цветя, а на земята (под стелажите) се нареждат цветята, които изискват слабо осветление или засенчване.
Младите растения, засадени в саксийки, се нареждат върху стелажите плътно и с нарастването се разреждат. При разреждането те се почистват от сухи и увехнали листа, премахват се появилите се плевели, а почвената повърхност се разрохква.
В пространствата под стелажите се поставят растенията, които изискват по-малко светлина, растенията, които са преминали в покой, както и клубените, грудките и коренищата на многогодишните цветя, които не зимуват на открито.

Как се засаждат луковиците за топъл фОРСАЖ?
Луковиците за топъл форсаж се засаждат в саксии №9 или 10 или в сандъчета. В едно стандартно сандъче се засаждат 30 - 35 луковици от лалета, 18-24 луковици от зюмбюл, 30- 35 луковици от нарцис. Почвата трябва да бъде 3 см под ръба на саксията или сандъчето. Луковиците се нареждат, без да се притискат, за да не се уплътни мястото, където ще се развият младите коренчета. След това се покриват с 1 -2 см почвена смес, така че 1/3 от тях да остане над повърх ността на почвата.

Засадените с луковици сандъчета се подреждат едно до друго на предварително нивелирано място (ровник) близо до оранжерията, поливат се обилно с вода, покриват се с около 15 см пясък, а отгоре се разхвърля около 20 см слама. Това се прави, за да се изолират засадените луковици от влияни ето на външната температура. С почвени термометри се следи температурата в ровника, която през първите седмици след засаждането трябва да бъде 9 - 12°С, през следващи те шест седмици - 9°С и до внасянето в оранжерията - 5°С. При повишаване на температурата се полива по-често или се увеличава покривният пласт от слама.
Източник: cvetarstvo.blogspot.comНовина от ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЦВЕТЯ
( http://cvetq.info/news.php?extend.264 )