Форум за цветя. Можете да получите всякакви съвети за отглеждането на цветя. Енциклопедия цветя - форум


   РАЗМЯНА НА ЦВЕТЯ 

Големи кактуси

200.00 лева
от kateto0404

билка

6.00 лева
от Румяна Горанова

Калатея

6.00 лева
от Румяна Горанова

Дифенбахия

20.00 лева
от Румяна Горанова

Мушки

5.00 лева
от Румяна Горанова

Ендрише

4.00 лева
от Румяна Горанова

кактус

6.00 лева
от Румяна Горанова

Бенджамин

12.00 лева
от Румяна Горанова

Столетник

15.00 лева
от Румяна Горанова

Китайска роза

15.00 лева
от Румяна Горанова

Неприятели по растенията

Неприятели по растенията

Мнениеот Gradinar » 05 Ное 2008, 10:54

ГОЛ МРЕЖЕСТ ОХЛЮВ
Deroceras reticulatum
Препарати и лечение:

* Мезурол шнекенкорн 4Г - 300гр/дка
* Вениш - 300гр/дка
* Скипер 4Г - 300гр/дкаПАЯЖИНООБРАЗУВАЩ АКАР
Tetranychus urticae и Terranychus atlanticus
Препарати и лечение:

* Талстар 10ЕК - 0,02-0,03%
* Би-58 - 0,1%
* Санмайт 20ВП - 0,05-0,075%
* Омит 57Е - 0,1%
* Ниросан 5ЕК - 0,06%
* Лиросект 2ЕК - 0,1%ТЮТЮНЕВ ТРИПС
Thrips tabaci
Препарати и лечение:

* Нуреле-Д - 0,1%
* Моспилан 20СП - 0,02%
* Талстар 10ЕК - 0,03%
* Конфидор 70ВГ - 0,015%
* Лиросект 2ЕК - 150мл/дка.ПАРНИКОВ (ОРАНЖЕРИЕН) ТРИПС
Heliothrips haemorrhoidalis
Препарати и лечение:

* Нуреле-Д - 0,1%
* Моспилан 20СП - 0,02%
* Талстар 10ЕК - 0,03%
* Конфидор 70ВГ - 0,015%ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА
Trialeurodes vaporariorum
Препарати и лечение:

* Аплауд 25ВП - 0,1%
* Санмайт 20ВП - 0,075%
* Моспилан 20СП - 0,02%
* Адмирал 10ЕК - 0,05%
* Актара 25ВГ - 0,03%
* Лиросект 2ЕК - 0,12%ПАМУКОВА ЛИСТНА ВЪШКА
Aphis gossypii
Препарати и лечение:

* Моспилан 20СП - 0,02%
* Талстар 10ЕК - 0,03%
* Конфидор 70ВГ - 0,05%
* Санмайт 20ВП - 0,075%
* Актара 25ВГ - 0,007%ЛОЗОВА (ЦИТРУСОВА) ПОДВИЖНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА
Planococcus citri
Препарати и лечение:

* Моспилан 20СП - 0,02% + Акарзин - 0,4%
* Би-58 - 0,1% + Акарзин - 0,4%ДЪЛГООПАШАТА ВЛАСИСТА ВЪШКА
Pseudococcus longispinus
Препарати и лечение:

* Моспилан 20СП - 0,02%
* Талстар 10ЕК - 0,03%
* Конфидор 70ВГ - 0,05%
* Санмайт 20ВП - 0,075%
* Актара 25ВГ - 0,007%ПОЛУСФЕРИЧНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА
Saissetia coffeae (hemisphaerica)
Препарати и лечение:

* Моспилан 20СП - 0,02%
* Талстар 10ЕК - 0,03%
* Конфидор 70ВГ - 0,05%
* Санмайт 20ВП - 0,075%
* Актара 25ВГ - 0,007%МЕКА ЛЪЖЕЩИТОНОСНА ВЪШКА
Coccus hesperidum
Препарати и лечение:

* Моспилан 20СП - 0,02%
* Талстар 10ЕК - 0,03%
* Конфидор 70ВГ - 0,05%
* Санмайт 20ВП - 0,075%
* Актара 25ВГ - 0,007%ЯПОНСКА ЛЪЖЕЩИТОНОСНА ВЪШКА
Ceroplastes japonicus
Препарати и лечение:

* Моспилан 20СП - 0,02%
* Талстар 10ЕК - 0,03%
* Конфидор 70ВГ - 0,05%
* Санмайт 20ВП - 0,075%
* Актара 25ВГ - 0,007%ОЛЕАНДРОВА (БРЪШЛЯНОВА) ЩИТОНОСНА ВЪШКА
Aspidiotus nerii
Препарати и лечение:

* Моспилан 20СП - 0,02%
* Талстар 10ЕК - 0,03%
* Конфидор 70ВГ - 0,05%
* Санмайт 20ВП - 0,075%
* Актара 25ВГ - 0,007%ГАМОЗНАЧНА НОЩЕНКА
Autographa gamma (L.) (Phytonetra gamma; Plusia gamma)
Препарати и лечение:

* Нуреле-Д - 0,07%
* Вазтак 10ЕК - 0,0125%
* Талстар 10ЕК - 0,025%
* Децис 2.5ЕК - 0,07%ЧЕРНА МАСЛИНОВА ЩИТОНОСНА ВЪШКА
Saissetia oleae
Препарати и лечение:

* Моспилан 20СП - 0,0125%
* Конфидор 70ВГ - 0,015%
* Актара 25ВГ - 0,01%БАНАНОВ МОЛЕЦ
Opogona sacchari
Препарати и лечение:

* Вазтак 10ЕК - 0,015%
* Децис 2.5ЕК - 0,03%
* Дипел ВП - 0,15%
* Суперсект 10ЕК - 0,15%МНОГОНОЖКА
Myriapoda
Препарати и лечение:

* ПресяванеОБИКНОВЕНА МОКРИЦА
Oniscus asellus
Препарати и лечение:

* ПресяванеЛУКОВ АКАР
Rhyzoglyphus echinops
Препарати и лечение:

* Дурсбан 4Е - 0,15%
* Сумитион 100 - 0,075%
* Санмайт 20ВП - 0,075
ВИЛОСКАЧКА
Collembola
Препарати и лечение:

* Термична обработка на почватаКОРЕНОВА ВЛАСИСТА ВЪШКА
Rhizoecus spp.
Препарати и лечение:

* Дурсбан 4Е - 0,15%ГОЛЯМ (СИВ) ГРАДИНСКИ ГОЛ ОХЛЮВ
Limax maximus
Препарати и лечение:

* Вениш - 0,3гр/кв.м.
* Мезурол шнекенкорн 4Г - 0,3гр/кв.м.
* Скипер 4Г - 2гр/кв.м.ПРАСКОВЕНА (ОРАНЖЕРИЙНА) ЛИСТНА ВЪШКА
Myzus persicae
Препарати и лечение:

* Актара 25ВГ - 0,006%
* Би-58 - 0,05-0,07%
* Децис 2.5ЕК - 0,05%
* Калипсо 480Ск - 0,02%
* Карате зеон - 0,03%
* Конфидор енерджи - 0,06%
* Моспилан 20СП - 0,0125%
* Талстар 100ЕК - 0,02%
* Лиросект 2ЕК - 0,1%
ЧЕРНА БОБОВА ЛИСТНА ВЪШКА
Aphis fabae
Препарати и лечение:

* Актара 25ВГ - 0,006%
* Би-58 - 0,05-0,07%
* Децис 2.5ЕК - 0,05%
* Калипсо 480Ск - 0,02%
* Карате зеон - 0,03%
* Конфидор енерджи - 0,06%
* Моспилан 20СП - 0,0125%
* Талстар 100ЕК - 0,02%ХРИЗАНТЕМОВА НЕМАТОДА
Aphelenchoides ritzemabosi
Препарати и лечение:

* Базамид гранулат - 50гр/кв.м.
* Видейт 10Г - 10гр/кв.м.
* Видейт 10Л - 1мл/кв.м.
* Каунтер 5Г - 3гр/растение
ЗЕЛЕВА НОЩЕНКА
Barathra (Mamestra) brassicae
Препарати и лечение:

* Вазтак 100ЕК - 0,0125%
* Децис 2.5ЕК - 0,05%
* Карате зеон - 0,015%
* Конфидор енерджи - 0,08%
* Нексид 015КС - 0,04%
* Талстар 100ЕК - 0,02%
* Фури 100ЕК - 0,01%
БЯЛА ЗЕЛЕВА ПЕПЕРУДА
Pieris brassicae
Препарати и лечение:

* Вазтак 100ЕК - 0,0125%
* Децис 2.5ЕК - 0,05%
* Карате зеон - 0,015%
* Конфидор енерджи - 0,08%
* Нексид 015КС - 0,04%
* Талстар 100ЕК - 0,02%
* Фури 100ЕК - 0,01%
МЪХНАТ БРЪМБАР
Epicometis hirta
Препарати и лечение:

* Вазтак 100ЕК - 0,2%
* Дурдбан 4Е - 0,18%
* Нуреле дубасан - 0,08%
ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА
Loxostege stricticalis
Препарати и лечение:

* Вазтак 100ЕК - 0,2%
* Дипел ВП - 0,15%
* Талстар 100ЕК - 0,015%
СТЪБЛЕНА НЕМАТОДА
Ditylenchus dipsaci
Препарати и лечение:

* Базамид гранулат - 50гр/кв.м.
* Видейт 10Г - 10гр/кв.м.
* Видейт 10Л - 1мл/кв.м.
* Каунтер 5Г - 3гр/растение
ПОПОШО ПРАСЕ
Gryllotalpa gryllotalpa
Препарати и лечение:

* Мезурол шнекенкорн 4Г - 2,5гр/10кв.м.
* Скипер 4Г - 1гр/кв.м.
ЛИСТОРОГ БРЪМБАР
Amphimallon solstitialis L. - Обикновен юнски бръмбар
Melolonatha melolontha L. - Западен обикновен майски бръмбар
Melolonatha hippocastani F. - Източен майски бръмбар
Препарати и лечение:

* Дурбасан 4Е - 0,15%
* Релдан 40ЕК - 0,15%
* Суметеон 100ЕК - 0,075%
* Агрия - 0,15%
ТЕЛЕН ЧЕРВЕЙ
сем. Elateridae
Препарати и лечение:

* Каунтер 5Г - 2-4гр/кв.м.
* Милан 5Г - 2-4гр/кв.м.
Аватар
Gradinar
Administrator
 
Мнения: 644
Регистриран на: 21 Окт 2008, 11:50

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот Дънди » 05 Ное 2008, 17:01

Полезна статия. Можеше малко снимки да се сложат, но и така си е супер!
Аватар
Дънди
Малко цвете
 
Мнения: 4
Регистриран на: 27 Окт 2008, 14:49

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот baba_tzveta » 29 Юли 2009, 13:08

Някой може ли да даде изпитан метод за борба със сляпо куче, че всяка година се надпреварваме кой по-бързо да прибере луковиците на лалетата, гладиолите, зюмбюлите, лука, чесъна и др.
Аватар
baba_tzveta
Средно цветенце
 
Мнения: 188
Регистриран на: 21 Юли 2009, 15:30
Местоположение: Варна

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот Areka » 29 Юли 2009, 13:13

Areka
Средно цветенце
 
Мнения: 227
Регистриран на: 07 Юни 2009, 02:36

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот DarinaN » 02 Авг 2009, 07:48

мерси на Градинар - мисля, че ще е полезно на всички :D
покрай това в края на статията видях "унищожаване на хлебарки" . знам че това не е по темата за растенията, но искам да споделя опита си от наглите същества, които ме тормозиха дълго време. от повече от година не съм се срещала с тях, дай Боже и да не ги виждам . любопитното е , че ги прогоних с препарат за растителна защита :? , който в сравнение с ефекта си има нищожната цена от около 1,30 лв. да, можех да пропусна да кажа, че това е "Регент" - едно мъничко пакетче, вече не помня колко грама беше .
а по предназначение дори не обърнах внимание за какво се ползва

успех на всички в борбата с гадинките :D
Последна промяна DarinaN на 02 Авг 2009, 23:29, променена общо 1 път
Аватар
DarinaN
Напредващи
 
Мнения: 418
Регистриран на: 11 Май 2009, 15:17
Местоположение: Пловдив

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот Areka » 02 Авг 2009, 11:24

Дари, само да спомена още един препарат много ефикасен за борба с гнусните гадинки OMNITOX-инсектицидна пудра. Цената му е към 2лв.
Areka
Средно цветенце
 
Мнения: 227
Регистриран на: 07 Юни 2009, 02:36

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот DarinaN » 02 Авг 2009, 23:47

:da1
Аватар
DarinaN
Напредващи
 
Мнения: 418
Регистриран на: 11 Май 2009, 15:17
Местоположение: Пловдив

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот zamakat » 28 Фев 2010, 10:58

Аз пръскам с дициз като едновременно търкам с някаква четка и те така едновременно се обират.
Аватар
zamakat
Експерт
 
Мнения: 1061
Регистриран на: 29 Ное 2008, 21:39

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот cvetar » 22 Окт 2010, 11:23

За повечето ни растения,изнесени на терасата или в двора през лятото,настъпи време за прибиране.Но внасянето им на топло и сухо място често активира дейността на много вредители.Ако желаете,запознайте се с тях - може да ви е от полза...макар и на руски език,много от препоръчваните препарати се продават и у нас.
http://www.flowersweb.info/pests&diseas ... /index.php
Добрия човек ще познаеш по огъня.Злите хора оставят след себе си пожарища,добрият човек оставя подире си огнище.
http://cvetar.snimka.bg/?user,albums
Аватар
cvetar
Първи модератор
 
Мнения: 1449
Регистриран на: 23 Окт 2008, 16:39
Местоположение: Варна

Re: Неприятели по растенията

Мнениеот cvetar » 28 Окт 2012, 18:59

Борбата с акарите често е безнадеждна работа за мнозина от нас...Те са малки и труднозабележими,бързо се размножават и бързо съсипват любимите цветя.Има различни регистрирани препарати за продажба в агроаптеките в зависимост от това с коя форма ще се борите.А и понеже привикват към препарати,често се налага смяната им за по-ефикасна борба с акарите.
Това лято и аз имах проблеми с акари по хибискусите.И редуването на препарати донякъде помагаше.Омит,Нисоран...пак Омит..после Кумулус /добро странично действие има наистина/ ...но пак почнаха да се множат застрашително.
Ииии... в началото на октомври ми дадоха съвет да пробвам с Ортус-5СК.Подходих скептично,но се бръкнах 2.80 лв за шишенце 20 мл от агроаптеката.Направих двукратно пръскане през 3 дни на всички хибита. И днес мога да кажа,че вече 3 седмици не забелязвам нови черни паячета /при мен са такива отдолу по листата на хибито/. Ако искате - пробвайте.Голям ефект имаше при мен.И нещо още - препаратът не мирише неприятно като други такива.
Концентрацията на приготвения разтвор за пръскане е 0.05 %.Ако не знаете как да си приготвите разтвор в малко количество за пръскане на цветята на балкона и какво се крие зад тези проценти - четете тук как да си приготвите разтвор с определена концентрация
viewtopic.php?f=17&t=1279
Добрия човек ще познаеш по огъня.Злите хора оставят след себе си пожарища,добрият човек оставя подире си огнище.
http://cvetar.snimka.bg/?user,albums
Аватар
cvetar
Първи модератор
 
Мнения: 1449
Регистриран на: 23 Окт 2008, 16:39
Местоположение: ВарнаПодобни теми


Назад към БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕСТИ

Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google Adsense [Bot]


cron